Home

U wilt toch vooral prettig wonen!?  

 
Als eigenaar van een appartement bent u met alle andere eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Dat geldt voor alle gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, zoals installaties, gevel en het dak. Daarom is het belangrijk goede afspraken te maken, zowel eigenaren onderling of externe bedrijven zoals bijvoorbeeld met de schilder die wordt ingehuurd. Niet alleen over wat er gedaan moet worden maar ook wanneer, op welke termijn en tegen welke kosten.  Om dat te coördineren is een goed beheer van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) noodzakelijk. 
    
Bij nieuwbouwprojecten moet van meet af aan veel geregeld worden waaronder een begroting, verzekeringen, opleveringen en diverse onderhoudscontracten. Bovendien kent u de kandidaatleden niet of nauwelijks. U weet dus ook niet of zij geschikt zijn voor deze zware bestuursfunctie. Er wordt immers heel wat gevraagd van de bestuurders van een V.v.E.

Het besturen van een V.v.E. brengt de meest uiteenlopende taken met zich mee. Denkt u maar aan de administratie, het financieel management, de incasso van servicekosten, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Daarnaast moet u zaken regelen met derden, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen of onderhoud, in welke vorm dan ook. Omdat alle belangrijke besluiten in de Algemene Ledenvergadering worden genomen, moet u deze vergadering voorbereiden. U bent ook verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur en bewoners en voor de uitvoering van het onderhoud of het aanbrengen van voorzieningen. Dat vraagt niet alleen om daadkracht, maar ook om kennis op al die verschillende terreinen. Dat de leden daarnaast over de nodige sociale vaardigheden moeten beschikken mag duidelijk zijn. Want elke beslissing moet gedragen worden door de meerderheid van de bewoners.  
  
Waarom zou u die verantwoordelijkheden zelfstandig willen dragen en niet gebruik maken van professionele ondersteuning? Wij van BFM VASTGOED zorgen ervoor dat u vooral prettig kunt wonen, dit omdat wij al jarenlang ervaring hebben in het professioneel beheren van imiddels 200 Verenigingen van Eigenaren. Dat kan geen toeval zijn. 

BFM VASTGOED

Kantoor Eindhoven, Beukenlaan 131-133, 5616 VD Eindhoven - Telefoon: 040-2500150  |  Kantoor Breda, Baronielaan 19, 4818 PA Breda - Telefoon: 076-5305230 |          Disclaimer